E-Newsletter

Followme
Package Promotions
Package Tours นิวซีแลนด์
 • นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน

  สิงหาคม - ธันวาคม 2562

  ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
  ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์
  นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์
  ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 96,300 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.62

  ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์
  -ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์
  ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า
  พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 75,900 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

  สิงหาคม - ธันวาคม 2562

  ชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิท
  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
  พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมืองแบบเมารี
  พร้อมโชว์ตัดขนแกะ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน 6 คืน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2562

  ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
  นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า
  ชมหมู่บ้านฮอบบิท ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 103,300 บาท
 • นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

  เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 2562

  ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า
  พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์
  นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 85,300 บาท