E-Newsletter

Followme
Package Promotions
Package Tours จอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน
 • GEORGIA AUTUMN PRO (A)

  20-26 ตุลาคม 2563

  เที่ยวประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
  ชมปราสาทราบาตี
  เที่ยวเมืองน้ำแร่บอร์โจมี
  อิสระ ให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองทบิลิซี่

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
 • GEORGIA AUTUMN PRO (B)

  20-26 ตุลาคม 2563

  เที่ยวประเทศจอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
  ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
  พร้อมทำขนมพื้นเมืองคูซเชล่า
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
 • Georgia – Armenia 2 Countries

  ก.ค. - ต.ค. 2563

  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
 • MONO GEORGIA

  ก.ค. - ต.ค. 2563

  เที่ยวประเทศจอร์เจีย 8 วัน 6 คืน
  เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • Amazing Caucasus 8 D

  ต.ค. - ธ.ค. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
 • GEORGIA-KAZAKHSTAN

  ต.ค. - ธ.ค. 2563

  จอร์เจีย-คาซัคสถาน 8 วัน 6 คืน
  ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • 2 Countries Georgia – Armenia

  ต.ค. - ธ.ค. 2563

  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 8 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
 • GRAND GEORGIA

  ต.ค. - ธ.ค. 2563

  แกรนด์จอร์เจีย 10 วัน 8 คืน
  เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • Caucasus Wonder 10 D

  ก.ค. - พ.ย. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 10 วัน 7 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
 • Wow Azerbaijan-Georgia

  ก.ค. - พ.ย. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
 • JEWEL OF GEORGIA

  ก.ค. - พ.ย. 2563

  จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
 • Hot Hit Azerbaijan-Georgia

  ก.ค. - พ.ย. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
  ชมภูเขาโคลน ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,และอาหารพื้นเมือง

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
 • Caucasus 2 Countries

  ก.ค. - พ.ย. 2563

  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • ฉันและเธอ GEORGIA-ARMENIA

  20-26 ตุลาคม 2563

  จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมทะเลสาบเซวาน
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • เพราะเราคู่กัน GEORGIA-AZERBAIJAN

  20-26 ตุลาคม 2563

  จอร์เจีย-อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
 • GEORGIA MY LOVE KUTAISI-BATUMI

  20-26 ตุลาคม 2563

  จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • CHARTER GEORGIA COOLY FRESH

  20-26 ตุลาคม 2563

  จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • JEWEL OF CAUCASUS

  13-18 ตุลาคม 2563

  จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน
  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
  ดื่มดํ่าแสงสีกรุงทบิลิซี่
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 33,300 บาท
 • HIGHLIGHT OF CAUCASUS

  27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563

  จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน
  ชมปราสาทราบาตี
  เที่ยวเมืองนํ้ำแร่บอร์โจมี
  ชิมไวน์รสเลิศ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 33,300 บาท
 • Amazing Caucasus 8 D

  11-18 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 2563

  อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
  ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain
  ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church
  ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท