E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
Package Tours ทัวร์ญี่ปุ่น
 • SAKURA WORLD HERITAGE 5D3N

  5-9 เมษายน 2562

  ชมความงามของดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ
  หมู่บ้านชิราคาว่าโก,ซันมาชิซูจิ
  ชมเทศกาลประดับไฟ สวนนาบาโนะซาโตะ
  ปราสาทโอซาก้า, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
 • SAKURA KYUSHU 5D3N

  28 มีนาคม – 1 เมษายน / 5 – 9 เมษายน 62

  สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ
  ชมความงามของดอกซากุระที่สวนโอมุระ
  สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู
  ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืน ณ ภูเขาอินาสะ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
 • SAKURA kansai chubu 5D34N

  5-9 เมษายน 2562

  ชมดอกซากุระที่สวนโอคาซากิ
  วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี
  ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
  อิสระเต็มวันที่เมืองโอซาก้า

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 52,500 บาท
 • JAPAN WORLD HERITAGE 6D4N

  10-15 เมษายน 2562

  หมู่บ้านชิราคาว่าโก
  ขึ้นชมความงามภูเขาไฟฟูจิ
  ชมทุ่งดอกทิวลิปแสนสวย
  อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ย่านชินจูกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
 • HOKKAIDO HAKODATE SAKURA 5D3N

  27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

  ชมซากุระที่สวนโกเรียวคาขุ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ
  วิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
 • HOKKAIDO HAKODATE 6D 4N

  5-10 / 11-16 / 13-18 เมษายน 2562

  หุบเขาจิโกขุดานิ,ทะเลสาบโทยะ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ
  ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่อิออน มอลล์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
 • HOKKAIDO ASAHIKAWA SAKURA 5D3N

  27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมสวนซากุระ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด,โรแมนติคของคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • ENJOY HOKKAIDO 6D4N

  5-10 เมษายน 2562

  ลิ้มรสสุดยอดราเม็งที่หมู่บ้านราม็ง
  เพลิดเพลินช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์
  สุดแสนโรแมนติคกับคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
 • DISCOVERY KYUSHU 5D3N

  28 มีนาคม – 1 เมษายน / 5 – 9 เมษายน 62

  ฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ
  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ, ภูเขาอินาสะ
  สวนโกลฟเวอร์, สะพานเมงาเนะบาชิ
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5D 4N

  ม.ค.- มี.ค. 62

  สนุกสุดเหวี่ยงที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  สุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
  อิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • HOKKAIDO SNOW WITH ICE BREAKER SHIP 5D 4N

  ม.ค.- มี.ค. 62

  สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ
  โรแมนติคของคลองโอตารุ
  เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ที่สกีรีสอร์ท
  สนุกกับกระดานเลื่อนหิมะที่ร็อคโค่ สโนว์ พาร์ค

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
 • KANSAI CHUBU 5D3N

  ม.ค.- มี.ค. 62

  สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ
  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ช้อปปิ้ง ห้างอิออน
  อิสระท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า 1 วันเต็ม
  สนุกกับกระดานเลื่อนหิมะที่ร็อคโค่ สโนว์ พาร์ค

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
 • AMAZING JAPAN 6D3N

  ม.ค.- มี.ค. 62

  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
  ทะเลสาบฮามานะ , ขึ้นชมความงาม ภูเขาไฟฟูจิ
  สนุกสนานกับกิจกรรมสเลทที่ลานสกีฟูจิเทน
  ช้อปปิ้งใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
 • JAPAN GOLDEN ROUTE 6D3N

  ม.ค.- มี.ค. 62

  ปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ
  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, ขึ้นชมความงาม ภูเขาไฟฟูจิ
  สนุกสนานกับกิจกรรมสเลทที่ลานสกีฟูจิเทน
  ช้อปปิ้งใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • SPECIAL HERITAGE 5D3N

  ม.ค.- มี.ค. 62

  หมู่บ้านชิราคาว่าโก เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ
  เยี่ยมชมสตาร์บัคที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
  วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล์

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
 • TOKYO SNOW 6D3N

  ม.ค. – มี.ค. 62

  สักการะองค์พระใหญ่ที่วัดโคโตขุ
  ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ
  สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเทน, ช้อปปิ้งที่ ห้างอิออน
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
 • DISCOVERY KYUSHU 5D3N

  ม.ค. – มี.ค. 62

  ฟุคุโอกะ ซากะ และนางาซากิ
  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ, ภูเขาอินาสะ
  สวนโกลฟเวอร์, สะพานเมงาเนะบาชิ
  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
 • UNSEEN SOUTH KYUSHU 6D4N

  ม.ค. – มี.ค. 62

  มิยาซากิ – คาโกชิมะ – ฟุคุโอกะ
  นมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ
  ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ, อบทรายร้อน
  สัมผัสกับความเร็วของรถไฟชินคันเซ็น

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
 • JAPAN GOLDEN ROUTE 6D3N

  28 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

  ชมเทศกาลประดับไฟสวนนาบานะโนะซาโตะ
  ชมความงามภูเขาที่สูงที่สุดภูเขาไฟฟูจิ
  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 64,900 บาท
 • HOKKAIDO TOMAMU 5D4N

  30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

  สนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  ประทับใจกับวิวโรแมนติคของคลองโอตารุ
  พิเศษ ออนเซ็น 2 คืน + บุฟเฟ่ต์ขาปู

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
 • HOKKAIDO SNOW FESTIVAL WITH ICE BREAKER SHIP

  7-12 กุมภาพันธ์ 2562

  เพลิดเพลินกับ 3 เทศกาลฤดูหนาวSAPPORO SNOW FESTIVAL, SOUNKYO ICE FESTIVAL
  OTARU SNOW LIGHT PATH
  ประทับใจกับวิวโรแมนติคของคลองโอตารุ
  ช้อปปิ้งแบรนด์ดังที่ มิตซุย เอาท์เล็ท

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
 • HOKKAIDO TOMAMU 7D5N

  30 ธ.ค. 61 – 5 ม.ค. 62

  สนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวที่ โฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ
  ชมความงามของทะเลสาบโทยะ
  ประทับใจกับวิวโรแมนติคของคลองโอตารุ
  ช้อปปิ้งแบรนด์ดังที่ มิตซุย เอาท์เล็ท

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท
 • Sapporo-Snow-Festival 6D4N

  10-15 กุมภาพันธ์ 2562

  SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะ
  ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่ทำการรัฐบาลเก่า
  ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ
  ช้อปปิ้งแบรนด์ดังที่ มิตซุย เอาท์เล็ท

   
  เดินทางโดยสายการบิน
  โหลดโปรแกรมทัวร์
  ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท