E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ญี่ปุ่น »OSAKA-OKAYAMA-KOBE 6D4N
ทัวร์ OSAKA-OKAYAMA-KOBE
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ โอซาก้า ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับแสงสีและความคึกคักของแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง

เฮียวโกะ ชม สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก, ชมความงดงามของ ปราสาทฮิเมจิ ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวริมทะเลซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โอคายามะ ชม สวนโคระคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น, ชม เขตเมืองเก่าคุราชิคิบิคัง เยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์ของชุมชนริมคลองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน, ชมความงามของทะเลเซโตะแบบพานอราม่าที่ จุดชมวิวบนเขาวะชูซัง, ชม ถนนกางเกงยีนส์โคจิมะ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สวรรค์ของคนรักยีนส์”, และอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุย เอาท์เลท พาร์ค คุราชิคิ และเพลิดเพลินกับการ เก็บผลไม้ สดๆ จากสวน
กำหนดการ 19-24 กรกฎาคม / 23-28 สิงหาคม / 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2566
ราคาเริ่มต้น 46,995 บาท
Gallery