E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ไต้หวัน » TAIWAN HANSA 4D3N
ทัวร์ TAIWAN HANSA 4D3N
ประเทศ ไต้หวัน
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ ไทเป-ไทจง-หนานโถว-จีหลง-เย่หลิว-จิ่วเฟิ่น บินตรง....โดยสายการบินไทย (CI) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-เย๋หลิว-จิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101-อนุสรณ์เจียงไคเชค-วัดหลงซันซื่อ-ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์
กำหนดการ 2566 ส.ค. - ต.ค. 2566
ราคาเริ่มต้น 21,995 บาท
Gallery