E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ยุโรป» ITALY CLASSIC
ทัวร์ ITALY CLASSIC
ประเทศ อิตาลี
สายการบินไทย
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลีและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางที่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
โบโลญญ่า เมืองหลวงของแคว้นเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี
ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี ที่ตั้งของหอเอนปิซ่า1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เซียน่า เมืองดังในแคว้นทัสคานีที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศอิตาลี และเมืองเซียน่ายังได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก
กำหนดการ 16-23 ตุลาคม 2567
ราคาเริ่มต้น 69,995
Gallery