E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » JAPAN WORLD HERITAGE 6D4N
ทัวร์ JAPAN WORLD HERITAGE 6D4N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ นาโกย่า เพลิดเพลินกับการเก็บผลสตรอเบอร์รี่สดๆ จากสวน

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าที่ตลาดเช้า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ, เดินเล่นชมเมืองเก่าและเหล่าปลาคาร์พที่แหวกว่ายในคูน้ำรอบเมืองที่หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า

นากาโน่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ, ไร่วาซาบิ ฟาร์มเพาะปลูกวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ย่านชินจูกุ, อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง

ชิบะ ชมทุ่งดอกทิวลิปแสนสวยในงานเทศกาลดอกทิวลิป 2019, และช้อปปิ้งสินค้าของฝากก่อนกลับที่อิออน มอลล์
กำหนดการ 10-15 เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 58,900 บาท
Gallery