E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ญี่ปุ่น » JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N
ทัวร์ JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์

กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

ทาคายาม่า ชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ

นากาโน่ ชมใบไม้เปลี่ยนสีและความงดงามทางธรรมชาติของเส้นทาง เจแปน แอลป์ , ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติลํ้าค่าประจำชาติ

นาโกย่า อิสระ ช้อปปิ้งที่ย่านซาคาเอะ ย่านการค้าและย่านธุรกิจสำคัญของเมือง นาโกย่า และช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นที่ อิออน มอลล์
กำหนดการ กันยายน - พฤศจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
Gallery