E-Newsletter

Followme
Package Promotions
ทัวร์ญี่ปุ่น » HOKKAIDO AOMORI
ทัวร์ HOKKAIDO AOMORI
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด

โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาลชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว

ฮาโกดาเตะ ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อปปิ้งย่านโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล, นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน

อาโอโมริ นั่งรถไฟชินคันเซน ลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเซคังสู่จังหวัดอาโอโมริ, ชมกำแพงหิมะฮักโกดะบนเส้นทางสายทองคำ, ชมความงามของลำธารโออิราเสะ สายน้ำที่ไหลจากยอดเขาลงสู่ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู, ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทสำคัญของเมืองอาโอโมริ, พิพิธภัณฑ์เนบุตะ วารัสเสะ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมผลงานโคมไฟขนาดยักษ์ที่ใช้ในงานเทศกาลเนบุตะ, ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ เอ แฟคทอรี่, นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากเมืองอาโอโมริสู่เมืองฮาโกดาเตะ

โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, อิสระช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์

ซัปโปโร ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่
กำหนดการ 9-15, 21-27 ตุลาคม / 6-12 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
Gallery