E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ญี่ปุ่น » WONDERFUL TOKYO 5D3N BY TG
ทัวร์ WONDERFUL TOKYO 5D3N BY TG
ประเทศ ญี่ปุ่น
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ คามาคุระ นมัสการองค์พระใหญ่ที่วัดโคโตขุอิน

โกเทมบะ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่
โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขา
ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของ
เจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ,
อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ

นาริตะ ไหว้พระก่อนกลับที่วัดนาริตะซัง,
อิสระช้อปปิ้งที่ห้างอิออน มอลล์
กำหนดการ 2560 26-30 กรกฎาคม
23-27 สิงหาคม
19-23 กันยายน
27 กันยายน - 1 ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
Gallery