E-Newsletter

Followme
Package Promotions โปรโมชั่นทั้งหมด »
ทัวร์ยุโรป » Mono Italy 8 Days
ทัวร์ Mono Italy 8 Days
ประเทศ อิตาลี
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน
ไฮไลท์ทัวร์ โรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมืองและสถานที่ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและนครวาติกัน มหาวิหารที่เป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคของโลก

เนเปิ้ล หรือ นาโปลี เมืองท่าที่สำคัญทางตอนใต้ของอิตาลี เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นเมืองใหญ่และ
มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของอิตาลีตอนใต้
ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวนาโปลี

คาปรี เกาะที่มีชื่อเสียงเกาะหนึ่งของอิตาลี เนื่องจากมีสถานที่
ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างถ้ำบลูก๊อตโต้ (Blue Grotto)
ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปสัมผัสกับความสวยงาม
ของถ้ำเรืองแสงแห่งนี้

เวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรือพร้อมสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค

ปิซ่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ฟลอเร้นซ์ เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอแนสซองส์
และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า
ที่ตั้ง รูปปั้นเดวิดตัวจริง ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

มิลาน เมืองใหญ่และมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี
และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดัง
ของอิตาลี
กำหนดการ 24 ก.ย.- 01 ต.ค. / 12-19 พ.ย. /
19-26 พ.ย. 2560
ราคาเริ่มต้น 48,500 บาท
Gallery